Ciesielstwo • Dekarstwo • Domy z drewna

Get Adobe Flash player

Facebook Likebox Slider

Drewno konstrukcyjne KVH
jest specjalnym materiałem konstrukcyjnym o ściśle określonych właściwościach produktowych, opracowanych specjalnie dla wysokich wymagań nowoczesnych konstrukcji z drewna. Asortyment ten jest produkowany w uprzywilejowanych wymiarach, o długości dochodzącej nawet do 16 mb. Wymagania wobec drewna konstrukcyjnego KVH to nie tylko niezawodna wytrzymałość, lecz także jasno zdefiniowana jakość przemysłowa nSi lub wizualna Si.


Zalety drewna konstrukcyjnego KVH

 

Drewno suszone komorowo KVH o wilgotności 16% (+/-2%) produkowane przez firmę Abies podlega stałemu nadzorowi zewnętrznemu. Surowiec pochodzi z lasów środkowoeuropejskich, które są zarządzane w sposób zrównoważony i posiadają certyfikat PEFC.

Szczególną cechą drewna konstrukcyjnego KVH jest sposób cięcia kantówki. W zależności od klasy powierzchni kantówki wycinane są bez rdzenia lub z rdzeniem. Sortowanie pod względem wytrzymałości jest zgodne z obecnymi wymogami EN PN 14081, klasy wytrzymałości C24.

 

  • brak konieczności zabezpieczenia chemicznego – jeśli zostanie poddane odpowiedniemu zabezpieczeniu budowlanemu, nie ma możliwości powstania pleśni i grzybów. Wszystko dzięki procesowi suszenia drewna – odbywa się on w specjalnych komorach i ma na celu m.in. obniżenie możliwości pękania drewna. Przy okazji zniwelowane zostają substancje przyciągające insekty, a także zminimalizowana wilgotność sprzyjająca rozwojowi niebezpiecznych grzybów i pleśni.
  • szybka dostępność,
  • odporność na zmiany masy,
  • stabilność kształtu, odporność na deformacje.

    KVH 1 kvh 2